วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

อ่าน อ่าน อ่าน....มาปลูกฝังให้ลูกน้อยมีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เด็กๆ กันค่ะ................................................................ 
 อ่าน อ่าน อ่าน....
มาปลูกฝังให้ลูกน้อยมีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เด็กๆ กันค่ะ
................................................................การอ่านหนังสือเป็นสิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังให้กับลูกๆ กันตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะ โดยการอ่านหนังสือนั้นเป็นส่วนเชื่อมโยงในการพัฒนาในด้านต่างๆ อีกด้วย ทั้งเป็นการส่งเสริมจินตนาการ และการเรียนรู้ ของเด็กๆอย่างมากมาย 
งานวิจัยจำนวนมากก็พบว่า การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านนั้น เป็นส่ิงสำคัญอย่างมากสำหรับการประสบความสำเร็จในระยะยาวด้วยนะคะ เพราะเราสามารถนำความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการอ่าน ไปพัฒนาการเรียน และการงานของตัวเองได้นั้น ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริม ฝึกฝน และสร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูกๆ กัน มาดูประโยชน์ของการอ่านหนังสือกันดีกว่า ว่ามีอะไรบ้าง


  
ประโยชน์ของการอ่าน


 1. ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง ช่วยกระตุ้นความจำ
 2. ช่วยส่งเสริมให้มีความคิดอ่าน และฉลาดรอบรู้ เพราะประสบการณ์ที่ได้จาการอ่าน เมื่อเก็บสะสมเพิ่มพูนไปเรื่อยๆ นานวันเข้า ก็จะทำให้เกิดสติปัญญา ยิ่งมีการอ่านที่หลากหลายประเภท หลากหลายเรื่องราว จะยิ่งทำให้เป็นคนฉลาดรอบรู้ในหลายๆด้านมากขึ้น
 3. มีคลังคำศัพท์ที่มากขึ้น มีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น
 4. เพิ่มทักษะในการเขียน
 5. ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 6. มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
 7. มีสมาธิมากขึ้น
 8. ได้ความเพลิดเพลินบันเทิงใจ ซึ่งการอ่านเป็นวิธีหนึ่งในการแสวงหาความสุขให้กับตัวเองที่ง่ายที่สุด และได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด
 9. ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะเมื่ออ่านมาก ย่อมรู้มาก สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนา และการดำรงชีวติได้อย่างมีความสุข

เมื่อการอ่านมีประโยชน์มากมายขนาดนี้ คุณพ่อคุณแม่อย่างเรา ก็ควรสนับสนุน ส่งเสริม ปลูกฝัง นิสัยรักการอ่านให้กับลูกๆ ตั้งแต่ยังเด็กๆ ซึ่งการส่งเสริมการอ่านในกับเด็กๆ ก็มีหลากหลายวิธี เช่น การเล่านิทาน การเล่าเรื่องหนังสือ เพื่อให้ลูกเกิดความสนใจในการอ่าน จนกระทั่งเห็นความสำคัญ และมีนิสัยรักการอ่าน 


วิธีสร้างนิสัยรักการอ่าน


 1. เริ่มต้นที่พ่อแม่ ควรเป็นตัวอย่างในการรักการอ่านให้กับลูกๆ ได้เห็น และซึมซับนิสัยรักการอ่านนี้ไปโดยอัตโนมัติ 
 2. ใช้เวลาสบายๆ สร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว อ่านหนังสือร่วมกัน พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านในมุมมองของแต่ละคน ทั้งพ่อแม่ และลูก  ซึ่งถ้าเป็นเด็กเล็ก ก็เริ่มจากการที่พ่อแม่อ่านหนังสือภาพ นิทานต่างๆ ให้ลูกฟัง โดยควรอ่านอย่างมีชีวิตชีวา มีเสียงสูง เสียงต่ำ ใส่อารมณ์ในการเล่า มีลูกเล่นที่สนุกๆ เพื่อให้ลูกรู้สึกสนุก คล้อยตามไปกับเรื่องที่อ่าน  เมื่อลูกจักคำศัพท์ สิ่งของต่าง ๆ ก็ให้ลูกชี้บอกเกี่ยวกับรูปภาพต่างๆ ว่าคืออะไร มีลักษณะ รูปทรง สี อย่างไร ฯลฯ โตขึ้นมาหน่อยเมื่อลูกเริ่มพูดเป็นประโยคได้ ก็เริ่มให้เล่าเรื่องราวจากภาพที่เห็น ชวนลูกพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  สร้างนิสัยรักการอ่านการจากชีวิตประจำวัน ให้การอ่านเป็นเหมือนกิจวัตรประจำวันค่ะ
 3. หมั่นพาลูกไปห้องสมุด หรือร้านหนังสือ ให้อยู่ในบรรยากาศของการอ่านแบบสบายๆ ไม่เคร่งครัด สร้างนิสัยรักการอ่านด้วยการอ่านเรื่องที่ไม่เครียดจนเกินไป 
 4. เลือกหนังสือที่ลูกชอบ สนใจ อ่านแล้วสนุก  ทำให้เด็กผูกพัน และสนุกกับการอ่านหนังสือ และเมื่อลูกโตหน่อยก็ให้ลูกได้เป็นผู้เลือกหนังสือเอง ตามความชอบ และความสนใจของตัวเอง เพื่อเป็นการให้ลูกรู้สึกสนุก และอยากจะขวนขวายหาความรู้ในการอ่านในเรื่องที่ตนเองชอบ และอยากรู้
 5. พ่อแม่ควรให้คำแนะนำ และส่งเสริมให้ลูกอ่านหนังสือต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น บางเรื่องลูกอาจจะไม่สนใจ หรือหนังสือบางเล่มอาจจะไม่สนุกสำหรับเด็ก พ่อแม่ควรแนะนำ และกระตุ้นให้ลูกได้ลองอ่าน สร้างแรงบันดาลใจ ให้ลูกรู้สึกอย่างรู้อย่างเห็น เปิดใจอยากที่ลองอ่านเอง  เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน กระบวนการคิด วิเคราะห์ และความรู้ในหลายๆด้าน มากขึ้น
 6. ใช้กิจกรรมทางศิลปะ เพื่อเชื่อมโยงกับการอ่าน เด็กๆจะได้เพลิดเพลินกับการวาดภาพ ระบายสี ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปกับการอ่านหนังสือ ช่วยพัฒนาเด็กทางด้านสุนทรียภาพ จินตยาการ และยังช่วยส่งเสริมความเข้าใจในมิติต่างๆ ของเรื่องราว 
 7. สร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมในการอ่านให้สบายๆ ไม่เคร่งเครียด เพื่อลูกรู้สึก


 ชั้นวางหนังสือติดล้อ ผู้ช่วยส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับเด็ก

    📚 #ทีมแฝด4 ชอบอ่านหนังสือกันมาก เป็นสิ่งที่แม่หนิงให้ความสำคัญ และส่งเสริมให้ลูกๆอย่างมาก ซึ่งลูกสาวทั้ง 4  ชอบให้พาไปร้านหนังสืออยู่ประจำ หนังสือก็เต็มบ้านเยอะแยะไปหมด มีชั้นวางหนังสือกี่อัน กี่อันก็ไม่พอ  

คราวนี้แม่หนิงได้ชั้นวางหนังสือมาใหม่ ที่เรียกว่า "คลังนิทานติดล้อ" เพราะเป็นชั้นวางหนังสือ พร้องช่องใส่ของ ทำจากกระดาษลูกฟูกหนาแข็งแรง แต่น้ำหนักเบา มีล้อสามารถเข็นไปมาได้ ซึ่งก็สนุกๆลูกเลย ใส่หนังสือ ใส่ของเล่น แล้วเข็นไปเข็นมาได้สบาย เด็กๆ จะได้สนุกสนานไปกับการเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่า ซึ่งชั้นวางหนังสือติดล้อ หรือคลังนิทานติดล้อนี้ มีส่วนช่วยให้ลูกๆ ได้สนุกกับอ่านการมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ลูกสาว ได้สร้างสรรค์จินตนาการไปด้วยพร้อมๆกัน 


นั่งอ่านหนังสือกันสงบ บนคลังนิทานติดล้อ ด้านหน้าเป็นชั้นวางหนังสือ ด้านหลังเป็นช่องสำหรับใส่ของ หรือจะนั่งเล่นก็ได้นะคะ ทำจากกระดาษลูกฟูกแข็ง น้ำหนักเบา มีล้อ เด็กๆเข็นกันได้สบายเลยค่ะ

พรีมขอเข็นมาอ่านที่มุมส่วนตัว กับพี่ปลาวาฟคุจิระ


เพลงก็ขอมานั่งอ่านเงียบๆ กับพี่ปลาวาฬคุจิระ รุ่น Creative Kids Series ที่มีสติ๊กเกอร์มาให้ติดตกแต่งพี่ปลาวาฬได้เอง พร้อมสีเมจิกให้วาดลวดลายได้จินตนาการ เดี๋ยวอีกสักพักพี่วาฬของเพลงต้องมีลายเต็มตัวแน่ค่ะ
พี่ปลาวาฬคุจิระ  🐳 รุ่น Creative ที่สามารถแต่งเติมลวดลายตามจินตนาการ คันนี้ของเพลง เพิ่งติดสติ๊กเกอร์ตกแต่ง
เดี๋ยวคงได้วาดตกแต่งพี่ปลาวาฬลายพร้อยแน่ 
เล่นกันเสร็จก็เข็นมาจอดเก็บในห้องนอนของตัวเอง ช่วยให้ลูกเก็บหนังสือและของเล่นของตัวเองได้อย่างเป็นระเบียบ และเคลื่อนที่ไปมาได้ด้วย

ห้องนี้ของพราวและเพลง มีพี่รถคุรุมะ 
🐳🚕 สีเหลือง กับพี่ปลาวาฬคุจิระ 🐳 ของเพลง
อีกห้องพรีมและเพลิน เข็นชั้นหนังสือของตัวเองกลับมาเก็บเรียบร้อยเหมือนกัน 

พี่ปลาวาฬคุจิระ 
 🐳 สีฟ้าของพรีม
พี่รถคุรุมะ 🐳รุ่น Creative Kids ของเพลิน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Bukku ブック [บุ๊คคุ] "คลังนิทานติดล้อ" 🐳🚕


📚
สื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมจินตนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 2-6 ขวบ ผลิตจากกระดาษ พิมพ์ด้วยหมึกที่มีส่วนผสมจากน้ำมันถั่วเหลือง [Soy Ink] ปลอดภัยสำหรับเด็กและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สามารถประกอบได้ง่าย ขนาด กว้าง 40 x ยาว 55 x สูง 45 ซม. สามารถรับน้ำหนักหนังสือนิทาน และของเล่นได้กว่า 20 kg. มีล้อเข็นย้ายไปในที่ต่างๆ ได้

มี 2 รูปทรงด้วยกัน คือ 🐳 "ปลาวาฬคุจิระ" และ 🚕 "รถคุรุมะ"

และมี 2 แบบ คือ 1. แบบที่เป็นสีสรรค์ 🐳🚕 พี่ปลาวาฬคุจิระสีฟ้า และพี่รถคุรุมะสีเหลือง
                           2. รุ่น Creative Kids 🐳🚕 ซึ่งจะเป็นแบบไม่มีสี เป็นกระดาษสีน้ำตาล ซึ่งจะมาพร้อมกับสีเมจิกและสติ๊กเกอร์  ที่ลูกๆ จะได้อวดฝีมือและจินตนาการลงบนตัวบุ๊คคุได้เองเลย ทำให้ลูกๆสนุกสนาน สร้างสรรค์จินตนาการกันเอง  🐳🚕
🖍

แบบที่เป็นสีสรรค์ 🐳🚕 พี่ปลาวาฬคุจิระสีฟ้า และพี่รถคุรุมะสีเหลือง
รุ่น Creative Kids 🐳🚕 ซึ่งจะเป็นแบบไม่มีสี เป็นกระดาษสีน้ำตาล ซึ่งจะมาพร้อมกับสีเมจิกและสติ๊กเกอร์
วิธีประกอบที่แสนง่าย 

ราคา 
รุ่นแบบมีสี 1,100.- บาท
รุ่น Creative Kids ราคา 990.- บาท 

ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ และสั่งซื้อได้ที่


🚕🐳คลังนิทานติดล้อ @ Bukku ブック คลังนิทานติดล้อ

1) Line : @bukku4kids (มี@นำหน้าด้วยนะคะ) >> https://line.me/R/ti/p/%40bukku4kids
2) FB : m.me/bukku4kids 
3) Email : bukku4kids@gmail.com
4) IG : bukku4kids