วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สัมภาษณ์ คุณแม่เกี่ยวกับเทคนิคกระตุ้นสมองลูกให้เรียนรู้ ฉลาดสมวัย ใน momypedia.com

5 คุณแม่คนดังกับ 5 เทคนิคกระตุ้นสมองลูกให้เรียนรู้ ลูกฉลาดสมวัย @ momypedia.com

http://www.momypedia.com/momy-article-4-10-1507/5-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-5-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2/


พัฒนาการเด็ก, การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก, พัฒนาการทางร่างกาย, พัฒนาการทางสมอง, ลูกฉลาด, เลี้ยงลูกให้ฉลาด, พัฒนาการสมวัย, กิจกรรมเด็ก, กิจกรรมสำหรับเด็ก, เล่นกับลูก, การเรียนรู้ของเด็ก, การเรียนรู้ของลูก
คุณหนิง-คนึงนิจ มฆวัตสกุล คุณแม่แฝดสี่เจ้าของบล็อกชื่อดัง Petite 4 The Quadruplet

“ลูกทั้งสี่คนถึงจะเป็นแฝดกันก็จริง แต่เขาจะมีพัฒนาการในทักษะที่แตกต่างกันค่ะ หนิงจึงต้องใส่ใจว่าตอนนี้ลูกแต่ละคนเริ่มมีพัฒนาการในทักษะด้านไหนเป็น พิเศษ เพื่อเน้นกิจกรรมตามความเหมาะสม ส่วนตัวหนิงชอบทำของเล่นสนุกๆ กันเองที่บ้าน ซึ่งความรู้ที่ได้จากของเล่นจะสร้างเสริมทักษะแตกต่างกัน เช่น เอาเส้นพาสต้ามาร้อยเป็นสร้อยเล่นระหว่างทานข้าวเพื่อสอนเรื่องการแยกแยะรูป ร่าง การนับเลข และการพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง ที่สำคัญคือเราจะต้องใส่ใจและพูดคุยกับลูกบ่อยๆ เห็นอะไรก็จะชี้ชวนกันดู ชวนกันคิด เพื่อเปิดรับความรู้ได้อย่างไม่สิ้นสุดค่ะ”


นอกจากกระตุ้นการทำงานของสมองลูกให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วย กิจกรรมแล้ว คุณแม่อย่าลืมว่าสมองลูกก็ต้องการพลังงานจากสารอาหารสำคัญเช่นกันค่ะ ดังนั้นควรให้ลูกได้กินอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และดื่มนมที่เสริม ดีเอชเอ และ พีเดีเอ็กซ์ เป็นประจำทุกวัน ซึ่งจะทำให้ลูกได้รับสารอาหารสำคัญในการทำงานของสมองและร่างกายค่ะ<< Back to Publicity