วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Publicity

................................................................
Publicity
................................................................http://petite4thequadruplet.blogspot.com/2015/12/petite4-quadruplet-top4-nominees.html

Petite4 The Quadruplet ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น Top4 Nominees ประเภท Parenting Influencer ในงาน InFluence Asia Awards 2015
http://petite4thequadruplet.blogspot.com/2015/12/marie-claire-magazine-2558-4.html

Marie Claire Magazine ฉบับเดือนธันวาคม 2558 "คุณพ่อแฝด4"
http://petite4thequadruplet.blogspot.com/2015/10/momypediacom.html


http://petite4thequadruplet.blogspot.com/2015/10/petite4-we-are-in-love.html
Petite4 @ WE are in Love
http://petite4thequadruplet.blogspot.com/2015/12/mom-club.html
สัมภาษณ์รายการ Mom Club
http://petite4thequadruplet.blogspot.com/2015/07/4-kapookcom.html

ข่าวแฝด4 ใน kapook.com


http://petite4thequadruplet.blogspot.com/2015/08/modernmom.html

สัมภาษณ์รายการ ModernMom
http://petite4thequadruplet.blogspot.com/2014/11/4-mother-care.html

Mother & Care Magazine
November 2014
http://petite4thequadruplet.blogspot.com/2014/10/behind-scenes-mother-covernovember-2014.html

Behind the scenes Mother&Care cover_November 2014

Back to Home